http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/StMichael.jpg29/09/10 THỨ TƯ TUẦN 26 TN
Tổng lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien và Raphaen
Ga 1,47-51

“NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH”

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)

Suy niệm: Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng, Đà Nẵng, có sưu tầm được một khối đá kiểng trông giống hệt bức ký hoạ chân dung nhạc sĩ Văn Cao. Nếu không biết đây là khối đá tự nhiên ắt người ta có thể lầm tưởng là hình tượng Văn Cao được tạc theo bức ký hoạ đó. Những khối đá tưởng là vô nghĩa nhưng khi được nghệ nhân với cái nhìn thấu được “hồn của đá” chỉ ra, người ta mới thấy được ý nghĩa lạ lùng. Ông Nathanaen, nhờ cái nhìn thấu thị của Chúa, mới thoát ra khỏi cái nhìn chật hẹp của thành kiến và nhận ra Đức Giêsu xuất thân từ Nadarét, một nơi chẳng có gì hay, lại chính là “Con Thiên Chúa, Vua của Ítraen.” Chúa lại hứa cho ông thấy những điều còn kỳ diệu hơn. Thấy Đức Giêsu và tin Ngài là Con Thiên Chúa, Nathanaen đã như được xem thấy chính Đấng Vô Hình.

Mời Bạn: Các tổng lãnh thiên thần là sứ giả làm chứng cho Thiên Chúa Vô Hình đang hiện diện ở giữa thế gian này. Danh xưng đồng thời cũng nói lên sứ mạng của các ngài, nhắc nhở cho chúng ta cung cách xứng hợp của thụ tạo chúng ta khi đứng trước Đấng Vô Hình: - Micaen, “Ai bằng Thiên Chúa,” mời bạn tôn thờ Chúa là Đấng Tối Cao, Tuyệt Đối; - Gáprien, “Uy lực của Thiên Chúa,” mời gọi bạn cậy dựa vào sức thiêng của Ngài; - Raphaen, “Thiên Chúa cứu giúp,” mời bạn chia sẻ tình yêu Chúa bằng việc dấn thân phục vụ.

Sống Lời Chúa: Nhắc nhở mình ý thức mình sống trước sự hiện diện của Chúa và sự đồng hành của các thiên thần. Cầu nguyện: Lạy các tổng lãnh thiên thần, xin giúp con biết làm lành lánh dữ.