http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/small_nvn_1257440863-1.jpg28/10/10 THỨ NĂM TUẦN 30 TN
Th. Simon và Giuđa tông đồ Lc 6,12-16

Hồng ân được Chúa chọn gọi


“...Người đã thức suốt đêm để cầu nguyện... chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ.” (Lc 6,12-13)

Suy niệm: Trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, giữa biết bao câu chuyện truyền kỳ về triều đại nhà Lý, hẳn nhiều người cũng nhớ lại mối tình lãng mạn về cô thôn nữ hái dâu kia lọt mắt xanh một người mà cô đâu có ngờ đó chính là vua Lý Thánh Tông. Mối lương duyên đó đã đổi đời cô trở thành thái hậu Ỷ Lan, một nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đến vận mạng không những của Lý triều mà còn của cả đất nước Đại Việt nữa. Cũng vậy, được Đức Giêsu chọn gọi còn là một hồng ân lớn lao gấp bội. Những con người không chút danh phận đã Ngài được chọn gọi đích danh để làm tông đồ và rồi “sẽ được ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ítraen” (Lc 22,30). Mà đâu có phải do một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hay một sự lựa chọn tình cờ!!! Ngài đã cầu nguyện suốt đêm rồi mới chọn các ông tham gia vào sứ mạng cứu độ đã sắp sẵn cho các ông từ muôn thuở. Được Đức Giêsu chọn làm môn đệ Ngài không phải là hồng ân cao cả nhất hay sao?

Mời Bạn: Thiên Chúa chọn gọi bạn làm con cái Ngài qua bí tích Rửa tội; Ngài còn muốn bạn càng ngày càng trở nên giống Ngài hơn nữa khi mời gọi “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Đó không phải là hồng ân vô cùng cao cả hay sao? Bạn có nhận ra, và nhất là có đón nhận, có đáp lại không?

Sống Lời Chúa: Thỉnh thoảng trong ngày, bạn dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những ơn lành Ngài đã ban cho bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cảm nhận hồng ân kỳ diệu Chúa đã làm cho con và ca ngợi Chúa như Mẹ Maria đã làm: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!”