http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/Chua20Chien20Lanh.jpg28/09/10 THỨ BA TUẦN 26 TN
Th. Lôrenxô Ruy và các bạn tử đạo Lc 9,51-56

ĐI SANG CON ĐƯỜNG HIỀN LÀNH

“Người nhất quyết đi lên Giêrusalem… Rồi Thầy trò đi sang làng khác.” (Lc. 9,51.56)

Suy niệm: Giống như một vị tướng tài biết tránh những cuộc đụng độ lẻ tẻ để tập trung lực lượng vào trận đánh quyết định ngõ hầu mang lại chiến thắng tối hậu, Chúa Giêsu “nhất quyết đi lên Giêrusalem” nhưng không rầm rộ khoa trương thanh thế mà âm thầm băng qua một làng Samaria mà đi. Hai môn đệ Giacôbê và Gioan lại hầu như không hề biết “tầm nhìn chiến lược” của Thầy mình. Ba năm theo Thầy nhưng các ông vẫn chưa thông bài học cơ bản “hiền lành và khiêm nhường”, vì thế mà khi dân làng miền Samaria này không đón tiếp Thầy Giêsu thì họ liền bốc đồng nổi nóng xin Thầy cho quyền “khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt chúng.” Thầy Giêsu “quở mắng” các học trò rồi lại tiếp tục lánh sang làng khác mà đi. Hành động đó là một câu trả lời đầy xác tín: điểm đến của Ngài là Giêrusalem và mục đích Ngài nhắm tới chính là hiến thân chịu chết để đem lại ơn cứu độ.

Mời Bạn: Hẳn chúng ta cũng thích suy nghĩ và phản ứng một cách dễ dãi như Giacôbê và Gioan: Đạo của ta là nhất; ai không theo “phe Chúa” thì lập tức bị phạt nhãn tiền – lửa từ trời thiêu hủy. Mời bạn ôn lại bài học cơ bản “hiền lành và khiêm nhường” của Chúa, chiêm ngắm Đấng Mêsia hiền lành cỡi lừa vào thành thánh, khắc hoạ trong lòng dung mạo Đức Kitô chịu đóng đinh để áp dụng “tầm nhìn chiến lược” của Chúa Kitô vào công tác truyền giáo của mình.

Sống Lời Chúa: Kiềm chế cơn giận để đi sang con đường hiền lành, tiếp tục sứ mạng lên Giêrusalem với Thầy Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con lánh xa những gì ngăn cản con tiến về Giêrusalem thiên quốc. Amen.