http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/jesus-is-love.jpg28/08/10 THỨ BẢY TUẦN 21 TN
Th. Augúttinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Mt 25,14-30

BIẾT MÌNH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

“Của ông đây, ông cầm lấy.” (Mt 25,25)

Suy niệm:
Trong dụ ngôn không thấy nói người đầy tớ được giao một yến bạc có phản ứng ganh tỵ với các bạn vì mình được giao ít bạc hơn – mà nếu anh ta có thái độ đó thì có lẽ cách xoay vốn của anh đối với một yến bạc sẽ khác. Và nếu thế, thì dù sao đi nữa y vẫn còn thừa nhận ông chủ có quyền trên y. Nhưng đằng này, anh ta đã chôn giấu yến bạc của chủ, một hành động – nói theo ngôn ngữ kinh tế thời nay – đóng băng tài sản của chủ, gây tác động xấu đến toàn bộ kế hoạch đầu tư, và do đó có nguy cơ làm đình trệ cả một dây chuyền kinh doanh của ông chủ. Anh ta còn công nhiên tố cáo ông chủ “là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.” Hơn nữa, động thái giao trả lại yến bạc với lời nói: “Của ông đây, ông cầm lấy” có khác nào bày tỏ một lập trường thù địch: Anh không đơn thuần không đón nhận yến bạc của ông chủ, anh còn từ chối mọi
quan hệ làm ăn, cắt đứt bang giao với ông chủ! Giữa anh và ông chủ không còn tình nghĩa gì nữa!

Mời Bạn: Phủ nhận món quà đồng nghĩa với phủ nhận người cho quà. Ngược lại, đón nhận ơn Chúa chính là biết mình được Chúa yêu thương, và đồng thời chấp nhận tình yêu đó. Trong kinh Cám Ơn, chúng ta đọc: “Con cám ơn Đức Chúa Trời..., lại cho con được làm người. “Làm người”, đó là yến bạc vô giá mà Chúa trao cho ta. Chúng ta sẽ đi về đâu nếu không phải là hư vô, nếu chúng ta vô ơn phủ nhận “Ông chủ”, Đấng tác tạo ta –cái đang có cũng sẽ bị lấy đi là vậy.

Sống Lời Chúa:
Nghĩ đến những gì mà Chúa đã ban cho bạn: từ vũ trụ tự nhiên đến bản thân mình và bạn dâng lời cám ơn Chúa.


Cầu nguyện:
Đọc Kinh Cám Ơn