http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/small_nvn_1257440863.jpg27/08/10 THỨ SÁU TUẦN 21 TN
Th. Mônica Mt 25,1-13

AI DẠI? AI KHÔN?

“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.” (Mt 25,1-4)

Suy niệm: Chẳng biết từ bao giờ, các em thiếu nhi vẫn chơi trò chơi “thiên đàng hoả ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại thì khôn…”. Chuyện dại khôn nào phải là chuyện trò chơi mà thôi! Nó là chuyện sống còn của kiếp người. Thế nhưng biết được thế nào là dại, thế nào mới là khôn, đó mới là điều cốt yếu. Người chỉ lo chuyện trước mắt ắt là không khôn bằng người có tầm nhìn xa trông rộng. Người chỉ biết chuyện hôm nay chắc chắn không khôn bằng người dự phòng cả chuyện ngày mai để tính được chuyện hôm nay. Dụ ngôn mười cô trinh nữ nhắc nhở chúng ta chiến lược đó: “sẵn sàng chiếc đèn đầy dầu để đón Chúa, dẫu Người đến vào lúc nửa đêm”.

Mời Bạn:
Nói theo ngôn ngữ “bác học”, “viễn ảnh cánh chung” mở ra trước mắt chúng ta qua dụ ngôn mười cô trinh nữ: Nội dung cuộc sống của chúng ta phải như một chiếc đèn luôn đong đầy chất dầu “tình yêu” để sẵn sàng đón “chàng rể” là Thiên Chúa tình yêu vào dự tiệc cưới với Ngài trong thế giới vĩnh hằng.

Chia sẻ:
Bạn sẽ chuẩn bị gì nếu bạn biết rõ bạn chỉ còn sống một ngày nữa?

Sống Lời Chúa:
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng ra đón Chúa bằng cách trả lời câu hỏi trên đây qua việc xét mình và xin lỗi Chúa về những lỗi lầm của một ngày đã qua.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su! Dù Chúa đến gọi con, hôm nay hay ngày mai hay ngay lúc này, xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức sẵn sàng chờ đón Chúa như những trinh nữ khôn ngoan.