http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/cgs59.jpg24/09/10 THỨ SÁU TUẦN 25 TN
Lc 9,18-22

ĐỐI VỚI BẠN, ĐỨC GIÊSU LÀ AI?

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20)

Suy niệm: Nếu có người nói yêu bạn chỉ vì bạn giông giống một ai đó, và bạn chỉ được yêu như một người thay thế cho người kia thì không biết bạn thất vọng đến chừng nào, và hẳn bạn đâu muốn được yêu trong vai “người đóng thế”. Từ kinh nghiệm đó chúng ta có thể hiểu được tâm tình của Chúa Giêsu đâu có muốn các tông đồ chỉ biết “người ta bảo Đức Giêsu là ai” rồi thôi! Quả thật các tông đồ có thể nêu rất nhiều “thông tin” về Thầy là Êlia, là Gioan Tẩy Giả, hay là một tiên tri nào đó. Dù người ta xếp Chúa vào hạng những người đáng kính trọng… thì cũng mới gần đúng thôi, nghĩa là chưa đúng một tí nào! Chúa Giêsu gọi Phêrô là người có phúc (x. Mt 16,17) chẳng những bởi ông được Chúa Cha mạc khải để nói rất chính xác, mà còn vì ông nói lên lời tuyên xưng của chính mình và với tất cả xác tín: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”.

Mời Bạn: Bạn là một trong số hơn một tỷ rưỡi người được mệnh danh là Kitô hữu, bạn có thể trả lời câu hỏi: “Đối với bạn, Đức Giêsu là ai ?” một cách chính xác và xác tín như thánh Phêrô chưa? Bạn nhớ, Chúa không thích bạn trả lời trong vai “người đóng thế” mà thích chính bạn trả lời bằng lời tuyên xưng cũng của chính bạn.

Chia sẻ: Sống đời Kitô hữu cách gương mẫu là làm chứng cách mạnh mẽ nhất về niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.

Sống Lời Chúa: Năng đọc và suy gẫm Lời Chúa và học hỏi Lời Chúa để biết và yêu mến Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết theo Chúa, sống cho Chúa và đặt Chúa trên mọi sự của đời con để con đạt tới hạnh phúc đích thực. Amen.