http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/80725cung5.jpg23/09/10 THỨ NĂM TUẦN 25 TN
Th. Piô Pietrenxina, linh mục Lc 9,7-9

TÂM TÌNH GẶP CHÚA

Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Chúa Giêsu. (Lc 9,8-9)

Suy niệm: Một nhà giáo dục đã nhận xét xác đáng rằng, để hội nhập với thế giới không chỉ cần những mặt hàng tốt, mà còn cần những người Việt Nam mới: trung thực, liêm chính. Trung thực là vốn liếng quý hơn hết, bền vững hơn hết ngay cả trong lãnh vực “thương trường là chiến trường.” Huống hồ trong mối quan hệ với Thiên Chúa! Có hai con người biểu tượng cho hai hạng người đến với Chúa Giêsu: Hêrôđê và Na-tha-na-en. Hêrôđê hoảng hốt khi nghe tin về Chúa Giêsu và muốn đi gặp Chúa, không phải để được nghe giảng mà hồi tâm trở về với Chúa, nhưng để tìm hiểu và lập kế hoạch hại Chúa. Tâm hồn ông lún sâu trong bất an. Trái lại, Na-tha-na-en rất chân thành khi đến với Chúa. Kết quả là ông đã gặp được Chúa, một cuộc gặp gỡ chân tình, thâm sâu, thúc đẩy Na-tha-na-en tuyên xưng: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa” và đưa dẫn ông vào sứ mạng truyền giáo.

Mời Bạn: Phải chăng vì bạn thiếu sự chân tình khi đến với Chúa nên lòng bạn cảm thấy khô khan mỗi khi gặp Ngài?

Chia sẻ: Thế nào là gặp Chúa đích thực?

Sống Lời Chúa: Quỳ gối trước Mình Thánh Chúa và cung kính thưa chuyện với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương thanh tẩy lòng trí con khỏi mọi bợn nhơ và soi sáng cho con thấy những điều Chúa muốn nơi con, để đời con thuộc về Chúa như Chúa đã trao Thân Mình cho con. Lạy Chúa, này đây cuộc đời con dành cho Chúa.