http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/king_jesus_.jpg21/11/10 Chúa Nhật tuần 34 TN C
Chúa Kitô, Vua vũ trụ Lc 23,35-43

Vua vũ trụ, Vua của lòng tôi


Một trong hai kẻ gian phi bị treo trên thập giá thưa với Chúa Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43)

Suy niệm: Vũ trụ có thể quan sát được bằng các kính thiên văn hiện đại gồm trên một trăm tỉ thiên hà. Trong số hàng trăm tỉ đó, bằng mắt thường ta chỉ có thể nhìn thấy một dải Ngân Hà như một vệt sáng mờ mờ. Mặt trời và các hành tinh của nó cũng chỉ là một trong số hàng trăm tỉ thành phần của dãi Ngân Hà này mà thôi. Như vậy, trong vũ trụ, con người và Trái Đất thật là bé nhỏ. Vậy mà, Chúa Giêsu, Vua Vũ Trụ đã chấp nhận đến và chết để cứu độ loài người. Ngài không phải là vị Vua xa lạ, vua của các vì tinh tú, nhưng Ngài là Vua Toàn Năng, Đấng có quyền và muốn đưa con người vào trong Vương Quốc vĩnh cửu của Ngài.

Mời Bạn: Vào lúc tưởng như thất bại thê thảm nhất của Chúa Giêsu, thì một kẻ gian phi lại tin Ngài: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Không một lời tuyên xưng đức tin nào mạnh mẽ bằng lời của anh ta vào lúc này. Chúa đã tuyên bố cho anh được ở trong Nước Trời với Ngài.

Chia sẻ: Ban nghĩ gì về kiểu nói : vua nhạc, vua hài, vua xe, vua tốc độ…? Cho người khác biết bạn có một Vua, đó là Vua Giêsu, có cần thiết không? Làm cách nào?

Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ để thể hiện bạn tôn nhận Chúa Kitô là Vua của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để những giá trị trần gian lôi cuốn con xa Chúa. Nhưng hãy giúp con biết tuyên xưng Ngài là Vua của lòng con, để cả cuộc sống con luôn luôn hướng về Ngài.