Thước Đo Lãnh Đạo


“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” (Mt 23,11-12)


Suy niệm: Cứ sự thường ở đời thì “thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân”“Giữa anh em thì không được phép làm như vậy” Trái lại, người làm lớn phải người phục vụ người khác. Phục vụ mới là thước đo giá trị lãnh đạo đích thực của một người. Vì vậy, người được đặt ở vị trí càng cao càng phải phục vụ nhiều hơn. Cũng vậy, thái độ quan liêu kẻ cả, bắt người khác phục vụ là hoàn toàn trái với tinh thần Tin Mừng của Chúa Giê-su. (Mt 20,25), Chúa Giêsu đã nhận xét như thế. Tuy nhiên, Chúa lại dạy các môn đệ rằng trật tự đó cần phải đảo ngược lại:


Mời Bạn: Ai trong chúng ta, vào lúc này hay lúc khác, mà chẳng có cơ hội trở thành lãnh đạo khi phải đảm nhận một trách nhiệm trên một ai đó, hoặc về một việc nào đó. Nếu chúng mình cũng cố sức đạt được địa vị cao, để rồi được “ăn trên ngồi trốc” an nhàn hưởng thụ mà “chỉ tay năm ngón” thì chúng mình cũng không khác gì mấy ông kinh sư và Pha-ri-sêu bị Chúa Giê-su lên án trong bài Tin Mừng hôm nay.


Sống Lời Chúa: Tâm niệm Lời Chúa: “Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28) để luôn ý thức và sống tinh thần khiêm tốn và hiến thân phục vụ tha nhân.


Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Thầy và là Chúa nhưng đã đến để phục vụ loài người cho đến nỗi hy sinh cả mạng sống. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa để chu toàn bổn phận phục vụ trong gia đình, trong Giáo Hội và trong xã hội chúng con đang sống.