http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/CN32-C.jpg20/11/10 Thứ bảy tuần 33 TN
Lc 20,27-40

Tất cả đều đang sống

“Người là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,38)

Suy niệm: Những người thuộc phái Xađốc đưa ra một trường hợp hóc búa: làm sao một phụ nữ trong cõi đời này cưới bảy đời chồng – và điều này chị ta làm theo đúng luật – lại có thể là vợ của cả bảy người đó trong cõi đời sau, nếu như có chuyện người chết sống lại? Theo phép lý luận phản chứng, phải kết luận không có chuyện người chết sống lại như họ, những người Xađốc, vẫn chủ trương. Những tưởng như thế là bắt bí được Chúa Giêsu; thế nhưng họ đã lầm to. Cõi đời sau là cả một cuộc thăng hoa biến đổi, đâu có chỉ là thô thiển “dương sao âm vậy,” đâu có còn cảnh dựng vợ gả chồng nữa! Và hơn nữa, Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống, và Ngài “không phải là Thiên Chúa kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” nên nhờ Ngài mà mọi người được sống và vì thế ngay ở cõi đời này không ai sống cho chính mình mà sống là sống cho Thiên Chúa.

Mời Bạn: Nhờ bí tích Rửa tội, bạn lãnh nhận được sự sống vĩnh cửu của Chúa Kitô phục sinh. Vì thế bạn không cần đợi tới ngày tận thế, nhưng ngay trong những giây phút hiện tại này, bạn có thể đem niềm vui phục sinh vào trong trần thế này bằng cách sống dấn thân thực thi công bình và bác ái.

Chia sẻ: Quan niệm cuộc sống đời sau cũng làm lụng ăn uống, dựng vợ gả chồng như đời này đưa đến nguy cơ nào cho đời sống đạo?

Sống Lời Chúa: Làm công việc thường nhật với tinh thần của Phúc Âm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Sự Sống lại và là Sự Sống, xin cho con vững tin vào Chúa để luôn được sống với Ngài.