http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/small_nvn_1236935909.jpg19/11/10 Thứ sáu tuần 33 TN
Lc 19,45-48

Giận vì thương


Khi ấy, Đức Giê-su vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Lc 19,45-46)

Suy niệm: Ngày hôm qua, chúng ta chứng kiến Đức Giê-su khóc, hôm nay ta lại nhìn thấy cơn giận của Ngài. Khóc vì thương mà giận thì cũng vì thương. Nếu tình yêu đối với Chúa Cha và đối với con người là sợi chỉ đỏ xuyên suốt ngày sống của Đức Giê-su, thì hôm nay cũng vì lòng yêu mến con người và Chúa Cha ấy mà Ngài nổi giận. Ngài nổi giận vì thấy những phường đổi tiền và những tay buôn bán bóc lột khách hành hương một cách công khai trắng trợn. Họ là những “kẻ cướp ngày” đội lốt tôn giáo. Đức Giê-su phản kháng là vì quyền lợi của những khách hành hương thấp cổ bé họng đó. Đồng thời, Ngài cũng phục hồi lại tính thánh thiêng của Đền thờ đã bị phàm tục hóa vì những việc mua bán mặc cả ồn ào bên ngoài, cũng như não trạng vụ lợi mua bán chia chác bên trong nơi các vị tư tế.

Mời Bạn: ngắm nhìn khuôn mặt buồn giận của Đức Giê-su và nhận ra lòng yêu thương vô hạn qua cử chỉ buồn giận đó. Chúa buồn giận vì yêu thương con người, Ngài buồn giận vì thấy nơi tôn nghiêm thờ phượng Chúa bị xúc phạm. Còn bạn, bạn thường buồn giận vì động lực nào?

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn tập bình tĩnh, tự chủ mỗi khi bị xúc phạm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa buồn giận không phải vì Chúa bị xúc phạm, mà vì người tín hữu bị bóc lột và vì Chúa Cha bị coi thường. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, không nổi giận khi tự ái của mình bị tổn thương, mà chỉ vì Danh Thánh của Chúa và quyền lợi của anh em. Amen.