http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/cgs32.jpg19/10/10 Thứ ba tuần 29 TN
Th. Gioan Brêbớp, linh mục và th. Isaac Giogơ, linh mục
và các bạn tử đạo
Lc 12,35-38

Khi Chúa là chủ đời tôi

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (Lc 12,37)

Suy niệm: Chế độ nô lệ tưởng là chấm dứt khi đế quốc Rôma sụp đổ thế nhưng ngược lại, nó vẫn tiếp tục cho tới ngày nay, được biến tướng dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi hơn, bởi vì trong đáy lòng con người vẫn tồn tại một ước muốn làm chủ ông, bắt người khác làm nô lệ phục vụ mình.
Chúa Giêsu thiết lập một quan hệ chủ-tớ hoàn toàn khác biệt. Về phần người tôi tớ thì phải “thắt lưng cho gọn” để nhanh nhẹn “cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc” cho anh chị em mình; và đồng thời “thắp đèn cho sẵn” để đón chủ về bất cứ lúc nào. Một khi đã sẵn sàng phục vụ Chúa là chủ mình và tha nhân là anh chị em mình như thế, người tôi tớ trung tín đó được Chúa hứa ban một phần thưởng bất ngờ: Chúa sẽ đổi phận “chủ” để làm “tôi tớ” phục vụ những người là tôi tớ của Ngài.

Mời Bạn: Chúa Giêsu không nói đùa giỡn hoặc chế nhạo chúng ta, vì Ngài đã dạy nhiều lần: ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ; và chính Ngài đã thực sự thắt lưng, rửa chân cho các môn đệ với bài học “anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Với Chúa là người chủ như thế, bạn sẽ sẵn sàng và hết lòng phục vụ Ngài như một người tôi tớ trung tín chứ? Tại sao lại không nhỉ?

Sống Lời Chúa: Chọn làm một việc phục vụ hèn mọn kín đáo với tâm tình yêu thương của Chúa Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi lòng con nên giống Thánh Tâm Chúa, để con luôn sẵn sàng phục vụ trong khiêm tốn và vui tươi.