http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/Jerusalem_T__ng_pha_Ty_nhn_v__ni_Si-n.jpg18/11/10 Thứ năm tuần 33 TN
Cung hiến đền thờ thánh Phêrô và Phaolô
Lc 19,41-44

Khi Chúa bị khước từ


Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-42)

Suy niệm: Không ít người tâm huyết với Hà Nội đã tiếc nuối và lo âu khi thấy sắc đẹp của thành phố nghìn năm đang bị tàn phá bởi lối kiến trúc lai căng hiện nay. Họ buồn đau vì không khí mơ màng bốn mùa của thành phố bị bức tử vì những cao ốc, khiến thị dân Hà Nội “ngày không thấy trời, đêm không thấy trăng.” Họ quay quắt vì nét đẹp tinh thần của thị dân lẫn cảnh trí của thành phố ngày càng biến mất, khó cứu vãn. Họ tiếc nuối vì họ yêu Hà Nội.

Dù cảnh trí thành Giêrusalem không bị bức tử, Chúa Giêsu quay quắt và chảy nước mắt khóc thương khi nhìn thành Giêrusalem, chỉ vì dân thành không nhìn nhận Ngài, không đón nhận Đấng Chúa Cha sai đến. Chúa Giêsu thấy trước ngõ cụt và tương lai đen tối của một thành phố khước từ Thiên Chúa, một tương lai “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào,” nên vì yêu mến, Ngài cảnh báo cho Giêrusalem. Tâm tình của Chúa Giêsu với thánh đô cần được nhân rộng trong mỗi Kitô hữu khi nhìn về những nhóm, gia đình hay cộng đoàn họ có trách nhiệm.

Mời Bạn: Bạn thấy gì về tương lai của gia đình, giáo xứ và quê hương của bạn? Dựa vào đâu bạn đánh giá về chúng?

Chia sẻ: Nói với nhau về tương lai của giáo xứ bạn.

Sống Lời Chúa: Cùng Đại Hội Dân Chúa, bạn dành thì giờ nghĩ đến giáo xứ và tìm cách đóng góp xây dựng, phát triển giáo xứ cách cụ thể và bền vững.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ngự trị trong mỗi tâm hồn, mỗi gia đình và trên quê hương chúng con.