http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/truyendao.jpg18/08/10 THỨ TƯ TUẦN 20 TN
Mt 20,1-16a

HỌC NGHỀ “LÀM VƯỜN NHO”

Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” (Mt 20,6-7)

Suy niệm: Sau khi nghe những người làm vườn nho cho biết họ đang rảnh rỗi vì không ai thuê họ, người chủ đã kêu gọi họ vào làm vườn nho. Người chủ ở đây là hình ảnh Thiên Chúa, vườn nho là công cuộc truyền giáo, người làm vườn được Đức Gioan Phaolô II, trong Tông huấn Người Kitô hữu giáo dân, áp dụng vào vai trò người giáo dân. Thiên Chúa kêu gọi mọi người giáo dân tham dự vào công việc truyền giáo và đã kết chặt sứ mạng đó với cuộc đời của họ qua bí tích Rửa tội, đến nỗi họ chỉ là Ki-tô hữu xứng đáng khi vào làm việc trong vườn nho truyền giáo. Do đó, họ không còn phải chờ đợi ai mời gọi nữa, mà truyền giáo trở nên nhiệm vụ và quyền lợi bất khả xâm phạm của họ. Tuy nhiên, liệu người giáo dân đã chuẩn bị “tay nghề” và “vật dụng” cần thiết, ắt có và đủ để trở nên những người thợ lành nghề trong vườn nho Chúa chưa? Và ai có thể giúp họ?

Mời Bạn:
Những buổi cầu nguyện, những cuộc tĩnh tâm, những khóa đào tạo tại giáo xứ, giáo phận là trường dạy “nghề” truyền giáo cho bạn. Bạn đã tham dự các khóa ấy chưa và tham dự thế nào?

Chia sẻ:
Lý do nào được đông đảo giáo dân đưa ra để tham dự các khóa đào tạo?

Sống Lời Chúa:
Ghi danh tham dự một khóa đào tạo, tĩnh huấn… tại giáo xứ hoặc giáo phận.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con.