http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/12993441263056679.jpg17/11/10 THỨ TƯ TUẦN 33 TN
Th. Elisabét Hungari Lc 19,11-28

Sống cho Chúa

“Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.” (Lc 19,16)

Suy niệm: Điều tra của Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế về chỉ số tham nhũng năm 2005 xếp Việt Nam đứng thứ 107/159 nước và năm 2009 tụt xuống hạng 120/180 nước, nghĩa là vẫn nằm trong 1/3 cuối bảng xếp hạng, thuộc nhóm các nước mà nạn tham nhũng trầm trọng hơn cả. Theo định nghĩa của tổ chức này, “tham nhũng” là “lạm dụng quyền hành được trao phó cho mình để thủ lợi riêng tư.”

Người tôi tớ trong dụ ngôn được khen là trung thành không chỉ vì đã làm ăn sinh lời mà là vì –nói theo ngôn ngữ hiện đại– đã không “tham nhũng” lạm dụng quyền hành để tư túi, biến của chủ thành của mình. Trái lại, anh đã sinh lời và sinh lời cho chủ; anh đã đem cả vốn lẫn lời đến trình với chủ cách công khai, minh bạch: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.”

Mời Bạn: Tất cả những gì bạn có, kể cả sự hiện hữu của bạn là những nén bạc Thiên Chúa ban cho. Thế nhưng thay vì sinh lợi để thăng tiến bản thân và “làm lợi” cho Chúa, chúng ta quên mình chỉ là người quản lý những ơn huệ Chúa ban để rồi phung phá hoặc sử dụng chúng cách ích kỷ. Cuộc sống là một chuỗi dài hồng ân, là những nén bạc mà Chúa đã ban cho con người, không phải chỉ để hưởng dùng cho riêng bản thân mình, nhưng là để sống cho Chúa và phục vụ cho công cuộc của Ngài.

Sống Lời Chúa: Làm một việc cụ thể trong khả năng Chúa ban để giúp đỡ một người nghèo khổ, bất hạnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con biết dùng những gì Chúa ban để phục vụ Chúa và tha nhân. Xin giúp chúng con đừng bao giờ từ chối giúp đỡ những ai nghèo khó, bất hạnh. Amen.