http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/mC3B4nC491E1BB87chC3BAa.png17/09/10 THỨ SÁU TUẦN 24 TN
Th. Rôbetô Benlaminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lc 8,1-3

CHUNG TAY – GÓP SỨC


“Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.” (Lc 8,3)

Suy niệm: Một triết lý sống mà có lẽ ở đời ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là con người sống không thể không cần đến người khác. Thật vậy, con người sống là sống “cùng” và sống “với” người khác; “không ai là một hòn đảo.” Nói như Trịnh Công Sơn, đến như “sỏi đá cũng cần có nhau” huống nữa là con người. Trong những tháng ngày rong ruổi rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã luôn mời gọi và luôn cần đến sự cộng tác của nhiều người: từ các em nhỏ (chú bé với năm chiếc bánh và hai con cá…) đến những môn đệ xuất thân là những ngư phủ mộc mạc… Ngay cả các phụ nữ vốn chẳng có chỗ đứng trong xã hội Do Thái cũng được mời gọi tham gia: Ngài đã đón nhận những phụ nữ thiện chí đem của cải mình có để giúp Ngài và các môn đệ.

Mời Bạn: Công cuộc rao giảng Nước Thiên Chúa luôn cần đến sự chung tay và góp sức. Mọi tín hữu, trong đó có bạn và tôi, vẫn đang được kêu mời chung tay, góp sức cho việc mở mang Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu và Hội Thánh của Ngài cần đến con tim và khối óc của mỗi người chúng ta.

Chia sẻ: Bạn đang tham gia tích cực hay còn đứng ngoài cuộc trong việc xây dựng Hội Thánh tại địa phương bạn?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian thăm viếng bà con lối xóm và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần với tình mến chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã truyền cho chúng con: “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. Xin cho chúng con luôn biết ý thức chung tay và góp sức cùng Hội Thánh để thi hành sứ mạng Chúa đã trao bằng những việc làm cụ thể nhất. Amen.