http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/small_1276169054nv.jpg16/11/10 Thứ ba tuần 33 TN
Th. Magarita Xcốtlen Lc 19,1-10

Gặp gỡ Đức Kitô và đổi đời

“Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” (Lc 19,8)

Suy niệm: Trong xã hội Do Thái xưa, hễ hành nghề thu thuế đương nhiên bị coi là tiếp tay với đế quốc Rôma hà hiếp bóc lột dân mình. Huống nữa Dakêu còn đứng đầu những người thu thuế, nên hẳn nhiên ông bị coi là người tội lỗi hạng nặng. Ngược lại Dakêu vẫn có thể bào chữa rằng ông chỉ “hành động theo pháp luật;” chẳng qua ông khéo “vận dụng” cơ hội, thời thế mà thôi. Có trách thì trách cái guồng máy, cái cơ chế đã tạo điều kiện cho bất công lộng hành ấy chứ! Nhưng từ ngày gặp Đức Giêsu, ông đã được biến đổi hoàn toàn. Ông không biện minh cho lối sống của mình bằng thứ luật công bình của trần thế; trái lại, ông hoán cải tận căn và thực thi luật công bình của Nước Trời: phân nửa tài sản, ông phân phát cho người nghèo, và làm thiệt hại của ai điều gì, ông nguyện đền bù gấp bốn! Gặp gỡ Đức Kitô, Dakêu đã đổi không chỉ đời mình mà còn bắt đầu cuộc đổi mới cho cả xã hội nữa.

Mời Bạn: Sống trong một thế giới hưởng thụ, duy vật, chúng ta có xu hướng chiếm hữu thật nhiều để hưởng thụ thật nhiều. Do đó, chúng ta dễ an tâm với một thứ công bằng giao hoán, tưởng rằng cứ sòng phẳng “tiền trao cháo múc” là đủ, mà quên rằng mình còn có nghĩa vụ chia sẻ cho những người kém hơn mình, không chỉ của cải mà cả những cơ hội để thăng tiến nữa. Chỉ khi gặp gỡ Đức Kitô để được Ngài biến đổi, chúng ta mới có thể thay thế lối sống theo trần gian bằng lối sống của Chúa Kitô.

Sống Lời Chúa: Thiết tha với việc gặp gỡ Đức Giêsu mỗi ngày, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể và các giờ cầu nguyện.

Cầu nguyện: Hát “Gặp gỡ Đức Kitô.”