http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/40906708eb8.jpg14/09/10 THỨ BA TUẦN 24 TN
Suy Tôn Thánh Giá Ga 3,13-17

THẬP GIÁ TRONG CUỘC ĐỜI


“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)

Suy niệm: Đau khổ hiện diện trong cuộc đời như một định luật tất yếu không ai tránh khỏi. Thế nên Đức Phật cho rằng “đời là bể khổ.” Theo ngài, nguyên nhân đau khổ là do lòng “dục” (muốn) nơi con người. Muốn khỏi đau khổ, con người phải diệt dục. Còn Đức Giêsu, Ngài nhập thể làm người, chia sẻ đau khổ với con người. Ngài tự nguyện đón nhận mọi đau khổ như một dấu chứng tình yêu, và hóa giải nên ơn cứu độ cho mọi người. Ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của thập giá theo chiều kích này. Như vậy, mọi đau khổ đời ta chỉ có ý nghĩa cứu độ khi ta biết kiên trung đón nhận và kết hiệp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô trên thập giá.

Mời Bạn: Chúa Giêsu nói: “Ai theo Ta thì hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Ta” (Lc 9,23). Sống trong một xã hội đề cao vật chất và hưởng thụ như xã hội hôm nay, việc khổ chế, từ bỏ, nhất là vác thập giá trở nên “lạc điệu,” khiến các Kitô hữu ít quan tâm. Trước tình trạng hố cách biệt giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn, đạo đức xuống cấp, bạo hành gia tăng, người Kitô hữu càng được mời gọi sống tinh thần hy sinh từ bỏ, canh tân đời sống, như phương cách vác thập giá theo Chúa trong xã hội hôm nay.

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ thực hiện một việc lành (giúp đỡ một người đang đau khổ bằng vật chất hay tinh thần hay một công tác chung ở nhà thờ…) cách vô cầu, không mong ai biết và đền đáp.

Cầu nguyện: Chúa ơi, chỉ có Chúa mới đem lại cho đau khổ một ý nghĩa cứu độ. Xin cho con biết đón nhận thập giá như ân ban cứu độ trong cuộc đời.