http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/small_nvn_1280014368.jpg13/11/10 Thứ bảy tuần 32 TN
Lc 18,1-8

Kiên tâm cầu nguyện


“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)

Suy niệm: Cô nhi, bà góa và khách ngoại kiều là những thành phần chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội Do thái. Vì thế, Kinh Thánh -đặc biệt qua các ngôn sứ- kêu gọi dành cho họ sự ưu tiên đặc biệt. Vậy mà bà góa trong dụ ngôn hôm nay không được ông quan tòa bất chính, một kẻ không kính sợ Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì, dành cho chút ưu tiên nào! Tuy nhiên, rốt cuộc ông đành chịu thua sự kiên trì của bà và phải giải quyết vụ kiện cho bà. Đức Giêsu đã dùng một dụ ngôn về sự tương phản để rút ra bài học trái ngược với ví dụ nêu trên: Nếu viên quan tòa độc ác phải chấp nhận lời cầu xin kiên trì, thì Thiên Chúa, Đấng vô cùng nhân lành, chắc chắn sẽ ưu ái nhận lời cầu xin của những người được Ngài tuyển chọn làm con qua phép rửa.

Mời Bạn: Cầu nguyện không chỉ là thân thưa với Thiên Chúa với tâm tình cảm mến tri ân, thần phục, nhưng còn là bày tỏ nhu cầu của mình để xin Chúa đoái thương. Thế nhưng, có lẽ bạn thường cầu xin nhiều hơn là cảm tạ? Tệ hơn nữa, bạn có thể đã trách móc và bất mãn khi thấy lời cầu xin như không được nhậm lời? Mời bạn chiêm ngắm Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa nhân lành, để tiếp tục cầu nguyện với lòng tin tưởng và kiên trì hơn.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi cầu nguyện, tôi sẽ thêm câu cuối sau đây: “Nhưng xin vâng theo ý Chúa thôi.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng quan phòng yêu thương gìn giữ muôn loài. Xin giúp chúng con, đang khi nỗ lực mưu sinh hằng ngày, cũng luôn trung kiên tin tưởng và bước theo Chúa cho đến hết hơi, cho đến trọn đời. Amen.