http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/Knowing_Jesus_Christ.jpg11/08/10 THỨ TƯ TUẦN 10 TN
Th. Clara, trinh nữ Mt 18,15-20

SỬA LỖI NHAU


“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó.” (Mt 18,15)

Suy niệm:
Chúa Giêsu giới thiệu một phương pháp sửa lỗi anh em. Sai lỗi là điều không thể tránh trong cuộc sống hàng ngày (có “chung” thì phải “đụng”!), giữa những người vốn thân thiết như vợ chồng, anh em, huống gì trong tập thể rộng lớn hơn như hàng xóm láng giềng, cộng đoàn xứ đạo. Có sai thì phải sửa. Thông thường ai cũng ngại sửa lỗi người khác, vì chính mình cũng sai lỗi lúc này lúc khác. Chúa Giêsu giới thiệu ba bước sửa lỗi nhau: (1) bằng cá nhân giữa ta với người ấy; (2) nếu không được, thì nhờ đến người thứ ba để phân giải; (3) nếu vẫn không ổn, thì mới đưa ra cộng đoàn. Trong mọi bước, luôn luôn biết tôn trọng người anh em và với tình bác ái. Thiết tưởng chỉ có người cố chấp mới không nhìn thấy thiện chí của người hết lòng muốn cho mình nên tốt hơn.


Mời Bạn:
Nhiều khi bạn đã không theo phương pháp của Chúa Giê-su. Thay vì nói trực tiếp với người có lỗi, bạn lại đi kể cho người khác, khiến cho người ấy cảm thấy bị xúc phạm, chạm tự ái. Hoặc sửa lỗi anh em mà thiếu tôn trọng và thiếu bác ái với họ. Do đó, sửa đâu không thấy, chỉ thấy sai thêm!


Chia sẻ:
Kinh nghiệm về một trường hợp bạn áp dụng phương pháp của Chúa và đạt kết quả tốt đẹp (hay ngược lại).


Sống Lời Chúa:
Hôm nay tôi tập hai điều: khi sai lỗi và được ai nhắc nhở, tôi sẽ khiêm tốn đón nhận; khi thấy ai sai lỗi, tôi sẽ áp dụng phương pháp của Chúa để giúp anh em nên hoàn thiện.


Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp con sửa lỗi nhau cách tế nhị và khiêm tốn sửa lỗi khi được nhắc nhở. Xin giúp chúng con duy trì sự hiệp nhất, nhất là trong năm thánh này, theo lời mời gọi của Giáo Hội Việt Nam. Amen.