http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/small_nvn_1241531697.jpg10/11/10 Thứ tư tuần 32 TN
Th. Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
Lc 17,11-19

Tin vô điều kiện

Lúc Người vào một làng kia, có mười người phong hủi đón gặp Người, họ đứng đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch.” (Lc 17,12-14)

Suy niệm: Tâm lý con người thường chỉ tin những gì là hợp lý, được chứng minh bằng khoa học rõ ràng. Còn những gì có vẻ trái với suy luận thì xem ra “hãy đợi đấy.” Không ít người Ki-tô hữu cũng theo cung cách ấy, nghĩa là chỉ muốn Chúa tỏ ra một cách rõ ràng qua các dấu chỉ hay phép lạ. Ta thử xem niềm tin của những người phong hôm nay: chẳng thấy họ đòi hỏi gì, chỉ cần nghe Chúa nói “đi trình diện các tư tế,” là lập tức lên đường. Đi gặp các tư tế đâu phải là chuyện dễ dàng, vì phong tục của người Do Thái xưa, khi đối diện với những người mắc bệnh phong, chỉ ‘kính nhi viễn chi’ thôi, sợ bị ô uế lắm! Niềm tin của những người phong hôm nay đáng cho ta ngả nón khâm phục!

Mời Bạn: Chúa ban cho bạn đức tin do lòng yêu thương của Ngài, chứ không do công trạng của bạn. Mời bạn đáp trả Chúa với tình yêu mến và đến lượt mình, bạn cũng hãy giới thiệu Chúa và thi ân cho người chung quanh cách vô cầu như vậy (x. Mt 10,8).

Chia sẻ: Sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận chút nào khi đứng trước những gì được cho là “vô lý” trong đời sống đức tin. Bạn sẽ xử sự thế nào khi gặp những trường hợp có vẻ vô lý như vậy?

Sống Lời Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (1 Sm 3,9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con đang phải đương đầu với bao cám dỗ về đức tin. Xin ban ơn đỡ nâng để con không phải lìa xa Chúa bao giờ. Amen.