http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/small_nvn_1258353620.jpg“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25)


Suy niệm: Mỗi khi nghe đoạn Tin Mừng này, có thể ta cảm thấy lòng mình không được yên ổn, vì không biết mình có sống được như Chúa đòi hỏi không. Chúa Giêsu dạy: (1) phải sử dụng sự sống mình cho những mục đích cao cả, ta mới có sự sống; (2) phải qua sự chết, hy sinh bản thân, ta mới có sự sống thật sự. Ngài minh họa sự thật này qua hình ảnh hạt giống: được cất giữ an toàn, nó không thể sinh hạt; trái lại, được vùi vào lòng đất lạnh, chịu mục nát, nó mới sinh hạt. Như vậy, công thức “mất = được; được = mất” đã có sẵn trong thiên nhiên rồi! Lịch sử cho thấy bao chứng nhân đã và đang dùng sự sống mình như hạt giống âm thầm mục nát, để sinh bông kết trái cho đời. Họ hiểu rằng chính khi quảng đại cho đi, chịu mất sự sống là lúc được sự sống, cũng như khi tưởng được sự sống (giữ ích kỷ cho bản thân) là lúc thật sự mất sự sống.


Mời Bạn: Trong xã hội đề cao hưởng thụ hôm nay, Chúa tiếp tục mời gọi bạn hiến thân cho Chúa và tha nhân. Mời bạn đáp lại tiếng Chúa qua việc chịu “mất” các tham muốn và dục vọng cá nhân, để “được” tha nhân cho Chúa.


Chia sẻ: Kinh nghiệm một hy sinh âm thầm vì Chúa, để cảm nghiệm hơn công thức “mất mình”“được tha nhân.”


Sống Lời Chúa: Xác tín sự thật sau đây: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu” (Tertulianô).


Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã “cho không” sự sống của Chúa, để chúng con được sống. Xin cho chúng con luôn biết tiếp nối mẫu gương của Chúa, để anh chị em được hưởng nhờ. Amen.