http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/small_nvn_1236935909.jpg09/11/10 Thứ ba tuần 32 TN
Cung hiến thánh đường Latêranô Ga 2,13-22

Hiện diện để yêu thương

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga 2,16)

Suy niệm: Vì yêu thương, Thiên Chúa đã muốn ở giữa con cái loài người; nhưng cũng có những “nơi” Người chọn cách riêng để làm “nơi Người ngự, vì Người ưa thích” (x. Tv 132,13-14). Thời Cựu Ước, khi dân Do thái dong ruổi trong sa mạc, “nơi” Thiên Chúa hiện diện đó là cột mây, cột lửa, là lều tương phùng, là hòm bia Giao ước. Khi đã định cư tại Đất Hứa, Đền thờ Giêrusalem trở thành dấu chỉ của “nơi Thiên Chúa ngự trị.” Đền thờ trở thành linh thánh vì được dành riêng cho Thiên Chúa, là nơi Dân Chúa quy tụ để thờ phượng Người. Vì thế “tất cả những thứ này,” những thứ gian tham, bất công, bon chen, ích kỷ, những thứ bất xứng với Thiên Chúa là Đấng Thánh, phải đem ra khỏi đó vì là nơi linh thánh dành riêng để thờ phượng Người.

Mời Bạn: Ngày nay, dù là các vương cung thánh đường nguy nga hay các nhà nguyện đơn nghèo, xa xăm hẻo lánh, đó cũng là những “nơi Chúa ngự” bởi vì nơi đó Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Và tâm hồn bạn chính là cõi riêng tư thân mật nhất mà Chúa muốn chọn làm nơi Người hiện diện để yêu thương bạn. Trong lòng bạn còn “những thứ gì” chưa khua trừ để trả lại tâm hồn bạn thành nơi Chúa ngự trị? Phải chăng là những thú vui bất chính, ham mê tiền bạc, chức quyền, hận thù…?

Sống Lời Chúa: Dành vài phút bình tâm trước Thánh Thể để cảm nghiệm sự hiện diện yêu thương của Chúa đối với loài người, đối với chính bạn!

Cầu nguyện: Chúa ơi, con ước ao được sống với sự hiện diện yêu thương của Chúa lắm. Amen.