http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/cgs53.jpg07/08/10 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Th. Xystô II giáo hoàng và các bạn tử đạo
Mt 17,14-20
ĐẶT NIỀM TIN NƠI ĐỨC GIÊSU
“Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng không được.” (Mt 17,16)
Suy niệm: Cha Ngô Phúc Hậu kể chuyện ông Hai Hiếu nghỉ đạo 70 năm vì “Hồi xưa con ở Trà Lồng. Có một lần đi lễ trễ, bị ông cố Quimbrôtz bắt nằm xuống, đánh cho một trận chảy máu đít. Con sợ, con giận, con bỏ đạo luôn cho tới bây giờ. Hồi ấy con mới có 19 tuổi.” (Nhật Ký Truyền Giáo). Ta cảm thấy chua xót, vì nhiều người của Hội Thánh thất bại trong việc giới thiệu khuôn mặt nhân hậu của Đức Giêsu. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người tín hữu có lý do để nghỉ đạo. Người cha trong bài Tin Mừng là mẫu gương cho ta. Dù các môn đệ thất bại trong việc trừ quỷ cho con mình, người cha vẫn không thất vọng. Ông đến gặp chính Đức Giêsu để van xin Ngài. Mất lòng tin nơi người của Hội Thánh, nhưng ông không mất niềm tin nơi Đức Giêsu.

Mời Bạn: “Một ít người gây gương xấu đã làm xói mòn tính khả tín của nhiều người” (Đức Gioan-Phaolô II). Đây đó trong Hội Thánh, các môn đệ của Chúa tiếp tục thất bại khi trình bày sứ điệp Tin Mừng, để lộ những thói hư tật xấu, và không đối phó được với những tệ nạn của xã hội. Chúa mời gọi bạn kiên trì tin tưởng nơi quyền năng của Ngài, rồi mọi hòn núi khó khăn nằm chắn đường đi sẽ được giải quyết.
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người của Hội Thánh đang gây gương xấu làm nản lòng những người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, lối sống đạo chúng con còn quá lệ thuộc vào đời sống của các tu sĩ, linh mục, giám mục. Xin cho chúng con, dù có lúc không hài lòng những vị này, nhưng không bao giờ mất niềm tin vào Chúa. Với niềm tin bằng hạt cải, xin cho chúng con dời mọi núi non thử thách của cuộc đời. Amen.