http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/insert_1267914504.jpg03/11/10 Thứ tư đầu tháng tuần 31 TN
Th. Máctinô Porét Lc 14,25-33

Từ bỏ: điều kiện theo Chúa

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Suy niệm: Bỏ lại sau lưng những gì cồng kềnh, vướng víu để đi xa hơn, cao hơn là định luật của mọi tiến bộ. Còn cầu an, ôm đồm chỉ làm chậm lại bước tiến của con người muốn vươn lên mà thôi. Qui luật muôn đời ấy cũng được Chúa Giêsu áp dụng cho hành trình nên trọn lành của chúng ta. “Từ bỏ hết những gì mình có” là chết đi cho những toan tính vị lợi, cho ý riêng để ý Chúa “thể hiện dưới đất cũng như trên trời,” bởi vì làm môn đệ là đi và làm theo ý Chúa, làm chứng cho Chúa. Giữ lại một chút gì đó cho riêng mình là kiểu khôn ngoan của “con cái thế gian,” chứ không phải của “con cái ánh sáng.”

Mời Bạn: Áp dụng định luật từ bỏ này trong đời sống đức tin là cả một thách đố cho những chọn lựa của bạn. Thế nhưng, một khi dám từ bỏ thì đời sống bạn sẽ bay cao hơn, xa hơn. Đời sống của các thánh minh chứng cho chân giá trị của sự chọn lựa này. Hiện thời chủ thuyết tương đối (relativism) đang thịnh hành, nó khiến bạn coi cái gì cũng “sàng sàng như nhau,” kể cả lãnh vực tôn giáo. Điều này thật sự là nguy cơ cho bạn khi phải chọn lựa từ bỏ để nên giống Đấng Trọn Lành là Chúa Giêsu.

Chia sẻ: Bạn đối phó thế nào với quan niệm “có sao sống vậy,” một cám dỗ làm ngăn trở ý chí nên hoàn thiện của bạn? Sống Lời Chúa: Tôi sẽ xét xem hiện nay cái gì đang dìm mình, khiến tôi không thể ngoi lên được? tiền bạc? danh vọng? quyền lực? đam mê xác thịt?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết can đảm từ bỏ những gì là bất chính, để con có thể bước theo Chúa một cách tin tưởng và hồn nhiên “như trẻ thơ nép trong lòng mẹ.” Amen.