http://img5.imageshack.us/img5/3300/lschuctet2010013.jpg

Lịch phân công giúp lễ tháng 3 - 2010


Lê bị té, bong gân nên không thể giúp lễ tháng này. Như đang bị cháy rạ, mong rằng tuần thứ 2 bạn sẽ khỏi. Xin BLS cầu nguyện cho hai bạn mau chóng khỏi bệnh.TRONG TUẦN

Thứ - Giờ lễ
Lễ 2 (5g45)
Lễ 3 (17g30)
2
Đăng - HuyNam - Thái
3
Phúc - QuânĐăng - Huy
4
C. Anh - L. Trinh
Thiên - Quân
5
Đăng - Huy
Phúc - Phước
6
Đăng - Huy
Thiên - Quân
7
Phúc - Quân
L. Trinh - T. Trinh

CHÚA NHẬT

Lễ 1 - 5g
Nam - Thái
Lễ 2 - 6g15
Đăng - Huy
Lễ 3 - 7g30
C. Anh - Thanh
Lễ 4 - 9g
Thiên - Quân
CTT - 14g30
Xoay tua
Lễ 5 - 16g
Tùng - Phiệt
Lễ 6 - 17g30
Như - L. Trinh
Lễ 7 - 19g
Phúc - Phước

CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 - CN
Ngày
LS
Phụ
7/3
Thiên - Quân
L. Trinh
14/3
L. Trinh - Như

21/3
Tùng - Vũ
C. Anh
28/3
C. Anh - L. Trinh
Thái