http://img443.imageshack.us/img443/3812/p7100039.jpgPhân Công Giúp Lễ Tháng 08-2010TRONG TUẦN

Thứ - Giờ lễ
Lễ 2 (5g45)
Lễ 3 (17g30)
2
Phước - Thiên
Nam - Khôi
3
C. Anh - H. Anh
Vũ - Đăng
4
C. Anh - Như
Thiên - Thịnh
5
Đăng - Huy
Quân - Thịnh
6
Đăng - Huy
Lê - Thư
7
Quân - Phúc
Như - C. Anh

CHÚA NHẬT

Lễ 1 - 5g
Nam - Thái
Lễ 2 - 6g15
Đăng - Huy
Lễ 3 - 7g30
C. Anh - L. Trinh
Lễ 4 - 9g
Thiên - Quân
CTT - 14g30
Xoay tua
Lễ 5 - 16g
Tùng - Phiệt
Lễ 6 - 17g30
Như - Lê
Lễ 7 - 19g
Vũ - Khôi

CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 - CN
Ngày
LS
Phụ
1/8
Vũ - Tùng
Như
8/8
C. Anh - Như
Thiên
15/8
Thiên - Quân

22/8
C. Anh - L. Trinh
Thái
29/8
Thái - Nam
C. Anh

* Chầu thứ sáu đầu tháng: Tùng - Vũ