http://img696.imageshack.us/img696/4238/picture019vnl.jpgPhân Công Giúp Lễ Tháng 02/2010

Các bạn thay phiên nhau giúp chầu và lễ 19g tối Chúa Nhật.
CÁC LỄ TRONG TUẦN & CHÚA NHẬT

TRONG TUẦN

 

SÁNG (5g45)

CHIỀU (17g30)

CHÚA NHẬT

Lễ 1: Khoa-Thảo

CTT: Thay Phiên

2

Thiên – Quân

Nam – Thái

Lễ 2 (6g15)

    Lễ 5 (16g)

3

C. Anh - Thanh

Đăng – Huy

Đăng – Huy

Tùng – Phiệt

4

L.Trinh - Trang

Thiên – Quân

Lễ 3 (7g30)

Lễ 6 (17g30)

5

Đăng - Huy

Thanh - Lê

C. Anh – Thanh

Như - Trang

6

Đăng – Huy

Thiên – Quân

Lễ 4 (9g)

Lễ 7 (19g)

7

C.Anh – L. Trinh

Trang – Lê

Thiên - Quân

Thay Phiên


LỄ 7 – 19g CN

31/01

07/02

14/02

21/02

28/02

Vũ – Phước

L.Trinh-T.Trinh

Nam - Thái

Vũ – Phước

L.Trinh-T.Trinh


CHẦU THÁNH THỂ - 14g30 – CN

Ngày

LS

Phụ

24/01

Thiên - Quân

Như

31/01

L. Trinh - Như

Tùng

07/02

Tùng – Vũ

C. Anh

14/02

Lê – C. Anh

Nam

21/02

Thái - Nam

L. Trinh

28/02

L. Trinh – C. Anh

Quân