DANH MỤC

    Trang chủ

    Giới thiệu

    Thông tin sinh hoạt

    Phân công giúp lễ

    Tin giáo hội

    Tin giáo xứ

    Nhạc online

    Cầu nguyện

    Tài liệu

    Đời sống

    Thăm dò dư luận

    Liên hệ CẦU NGUYỆN 

https://sites.google.com/site/blsgxdmbc/bannercaunguyen.png

 

 

Phân Công Giúp Lễ Tháng 04-2011

Posted by Admin , on Saturday, March 26, 2011

https://sites.google.com/site/josphamthao/bon-mang-giuse-2011-7.jpg  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -- - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - ...


Continue reading...
 

Phân Công Giúp Lễ Tháng 03-2011

Posted by Admin , on Saturday, March 5, 2011

https://sites.google.com/site/josphamthao/Bon-mang-1.jpg  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -- - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - ...


Continue reading...
 

Cập nhật phân công giúp lễ tháng 02.2011

Posted by Admin , on Monday, February 21, 2011

http://s.daminhvn.net/hinhanh/sh1/ls_tet11b.jpg  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -- - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - - - - - - -...


Continue reading...
 
 

https://sites.google.com/site/blsgxdmbc/banquyen.png
Make a Free Website with Yola.