http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/jesus_child1.jpgCa khúc: Tâm tình ca 3
Sáng tác: Lm Thành Tâm
Thể hiện: Thanh Uyên