http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/pray.jpgCa khúc: Tâm tình ca 2
Sáng tác: Lm Thành Tâm
Thể hiện: Lệ Hằng