http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/20101029030348669.jpgCa khúc: Tâm tình ca 1
Sáng tác: Lm Thành Tâm
Thể hiện: Thanh Bình