http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/1295842488-SGGP_22231186.jpgCa khúc: Mùa xuân mới
Thể hiện: Gia Ân