https://sites.google.com/site/josphamthao/hat-cai.jpgAlbum nhạc "Hạt cải" của Linh mục nhạc sĩ Mạnh Hùng, O.P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xin sử dụng trình duyệt Internet Explorer để nghe nhạc !

Tình thương Chúa

https://sites.google.com/site/josphamthao/album-hat-cai.JPG

Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng    (Tv 88,2)

https://sites.google.com/site/josphamthao/cha-linh-huong.jpg

Hạt cải

Thanh Lan - Thanh Di

Thế là hết

Hoài Giang (Trio 666)

Từ vực thẳm

Quý Soeurs Dòng Mân Côi

Có bao giờ em

Triệu Yên

Âm hưởng

Thanh Lan

Nén bạc

Trần Ngọc

Rượu mới - Bầu cũ

Hoài Giang (Trio 666)

Yêu

Triệu Yên

Mưa

Gia Ân