http://image.mp3.zdn.vn/thumb/140_140/covers/5/c/5c52f58b8bb9a2ebbbec198978a5f544_1300438025.jpgGiờ Trái Đất 2011 sẽ diễn ra vào 20h30 tối ngày 26 tháng 3 năm 2011. Đây là một cuộc vận động lớn nhất trên thế giới nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, trong đó Việt Nam là một quốc gia thành viên cùng tham gia trong chiến dịch này. Mỗi cá nhân và doanh nghiệp có thể tham gia Sự kiện bằng cách tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong một tiếng đồng hồ. Hãy cùng nhau làm cho sự kiện này thu hút nhiều người tham gia và trở nên có ý nghĩa hơn nữa các bạn nhé !!!