http://img46.imageshack.us/img46/9715/17a0f5eb06af4e4eecc9fe3.jpgBài hát: Xuân và Tuổi Trẻ
Trình bày: Minh Tuyết