http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/f.jpgBài hát: Vầng trăng cổ tích
Trình bày: Thanh Thảo