http://www.gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/cadoan/lesinh17.jpgBài hát: Tháng Ngày Dấu Yêu
Trình bày: Công Khanh