http://img682.imageshack.us/img682/755/phong20canh20285729.jpgBài hát: Ngày Xuân Xin Dâng
Trình bày: Gia Ân