http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh1/fatima10f.jpgBài hát: Nữ Vương Mân Côi
Sáng tác: Hải Linh
Thể hiện: Lm Nguyễn Sang