http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/DucMe50.jpgBài hát: Linh hồn tôi
Sáng tác: Lm Kim Long
Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai