http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/Front.jpgBài hát: Khúc Cảm Tạ
Trình bày: Tấn Đạt