http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh1/fatima10b.jpgBài hát: Hãy về bên Mẹ
Sáng tác: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
Thể hiện: Ban hợp xướng Hương Kinh