http://img715.imageshack.us/img715/4686/nhungbaithohoadaohaynha.jpgBài hát: Dâng Chúa Mùa Xuân
Trình bày: Gia Ân