http://img535.imageshack.us/img535/3585/thanhgia.jpgBài hát: Con đường nào Chúa đã đi qua
Ság tác: Lm Văn Chi
Trình bày: Lệ Hằng