http://img210.imageshack.us/img210/7537/small1228651515nv.jpgBài hát: Con hát dâng Mẹ
Ság tác: Ý Vũ
Trình bày: Tấn Đạt