http://daminhvn.net/tulieubaiviet/hinhanh/thongtin/muachay.jpgNhạc khúc: Cát Bụi
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Saxophone - Trần Mạnh Tuấn