http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/1241507200.jpgBài hát: Cùng Mẹ ra khơi
Sáng tác: Lm Minh Anh
Trình bày: Maria Goretti Võ Thị Sương