http://www.gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/cadoan/lesinh17.jpgCa khúc: Bài học đầu tiên
Thể hiện: Thanh Thảo