http://img204.imageshack.us/img204/3769/3706370900811eb2e5a1.jpgBài hát: Bức Họa Đồng Quê
Trình bày: Nhóm Mắt Ngọc